Killinge‐Granby samfällighetsförening

Det här är på gång


 1. Protokollet från årsstämman 2021-08-21
 2. Siktröjning sker i början av v35. Viss påverkan på framkomligheten kommer att uppstå. Läs Trafikverkets rekommendationer
 3. Breddning av anslutningen till väg 263 - mer info på stämman av bl.a. Peter Viklund
 4. Kallelse till ordinarie årsstämma & övriga årsmöteshandlingar 2021-08-21
 5. Kantklippning genomförs någon gång i v 24. Vissa tillfälliga problem med framkomligheten kan uppstå.
 6. Årsstämman 2021 är planerad till lördag 21 augusti kl 13:00, plats Ridhuset Smulteberg.
 7. Kantklippning planeras till veckan före Midsommar.
 8. Vägen är sopad och klar. Har du upptäckt att vi missat lite grus på något ställe? Hör av dig i så fall så rättar vi till det...
 9. Styrelsen har i helgen genomfört årets vägvandring som syftar till att besiktiga vägens status och ge underlag till årets budget. Vi tittar på beläggningens skick efter vintern och tjällossningen. Var behövs det siktröjning, underhåll av skyltningen mm.
 10. Trafiksäkerheten längs Killingevägen är vårt viktigaste fokusområde. Du som fordonsförare kan aktivt bidra med den absolut viktigaste faktorn - håll hastigheten nere! När vår & sommar nu närmar sig ökar trafiken, fler bilar, mer transporter, fler motionärer... - nu ökar behovet av att alla visar hänsyn till varandra.
 11. Styrelsen sammanträder första tisdagen varannan månad
 12. Har du synpunkter på vägen, eller om du har något annat du vill framföra till styrelsen - klicka på info@kgsff.se här bredvid.  Våra huvudområden

  Juridiken

  Lantmäteriet - Anläggningslagen - Stadgar - Kommunen

  Trafiksäkerheten

  Vad påverkar säkerheten för trafikanten?

  Vägområdet

  Vägens olika beståndsdelar, skötsel, förhållningssätt...

  Medlemmar


  Vem kan bli medlem, hur många är vi...

  Dina kontakter i Styrelse & Valberedning

  Ordförande
  Hans Karlsson
  Konvaljv 6, Holmen

  19193 Sigtuna
  070-2246760
  Ansvarsområde: Omvärld/juridik
  e-mail: ordforande@kgsff.se

  Ordinarie Ledamot
  Roger Parkkonen
  Killingevägen 246
  193 91 Sigtuna
  070-3443363
  Ansvarsområde:


  e-mail: info@kgsff.se

  Valberedning
  Ulrica Sköld
  Killingevägen 222
  19391 Sigtuna

  Vice Ordförande
  Tomi Ahovalli
  Tömvägen 20 
  193 91 Sigtuna
  070-7594929
  Ansvarsområde: Trafiksäkerhet, vägunderhåll.
  e-mail: info@kgsff.se

  Suppleant

  Peder Bonde
  Killingevägen 202
  193 91 Sigtuna
  0765-424 227
  Ansvarsområde: Trafiksäkerhet
  e-mail: info@kgsff.se

  Kassör
  Rikard Nilsson
  Killinge 11:4
  193 91 Sigtuna
  072-7428994,
  Ansvarsområde: Ekonomi, fakturafrågor
  e-mail:kassor@kgsff.se

  Suppleant

  Joakim Bergman
  Killingevägen 120
  193 91 Sigtuna
  070-223 22 16
  Ansvarsområde: Sakkunnig väg.
  e-mail: info@kgsff.se

  Sekreterare
  Jan Treffenberg
  Killingevägen 244
  193 91 Sigtuna
  073-663 61 80
  Ansvarsområde: Skriver, arkiverar, information
  e-mail:sekreterare@kgsff.se

  Suppleant

  Anders Rosenlund
  Grimvägen 12
  193 91 Sigtuna

  0723-940 018

  Ansvarsområde: Trafiksäkerhet

  e-mail: info@kgsff.se