Killinge‐Granby samfällighetsförening

Trafiksäkerhet påverkas av följande


Hastigheten:

Maxhastigheten 50 km/tim ‐ den rekommenderade 30 km/tim Anpassa farten till rådande omständigheter, väglag, sikt, andra trafikanter


Sikten - risker:

Skymda utfarter pga växtliget ‐ fastighetsägare röj!
Fri sikt mötesplats till mötesplats ‐ är väghållarens ansvar
Fri sikt i kurvor ‐ är väghållarens ansvar.


Säsongsunderhållet:

Vägen plogas och sandas efter behov vintertid. Sopning av vinterns grusning sker beroende på när vinterväglaget upphört, ungefär 1:a april och vägrenen klipps 2 ggr/år.


  Gränsmarkeringar:
  Snökäppar visar var på vägbanan du kan köra säkert och var du inte ska köra.


  Väganslutningar:

  Utformas så att anslutande trafik tvingas sänka sin hastighet och får bra sikt, dvs. så nära 90-graders vinkel mot Killingevägen.


  Trafikantbeteendet:
  Kör med respekt för dina medtrafikanter ‐ anpassa fart och uppmärksamhet - VISA VARANDRA RESPEKT!