Killinge‐Granby samfällighetsförening

Dina kontakter i Styrelse & Valberedning

Ordförande
Hans Karlsson
Konvaljv 6, Holmen

19193 Sigtuna
070-2246760
Ansvarsområde: Omvärld/juridik
e-mail: ordforande@kgsff.se

Ordinarie Ledamot
Roger Parkkonen
Killingevägen 246
193 91 Sigtuna
070-3443363
Ansvarsområde: 


e-mail: info@kgsff.se

Valberedning
Ulrica Sköld
Killingevägen 222
19391 Sigtuna

Vice Ordförande
Tomi Ahovalli
Tömvägen 20 
193 91 Sigtuna
070-7594929
Ansvarsområde: Trafiksäkerhet, vägunderhåll.
e-mail: info@kgsff.se

Suppleant

Peder Bonde
Killingevägen 202
193 91 Sigtuna
0765-424 227 
Ansvarsområde: Trafiksäkerhet
e-mail: info@kgsff.se

Kassör
Klas Ström
Blåsippsvägen 19
193 91 Sigtuna
07099383347,
Ansvarsområde: Ekonomi, fakturafrågor
e-mail:kassor@kgsff.se

Suppleant

Björn Eriksson
Killingevägen 256
193 91 Sigtuna

070-3513600

Ansvarsområde: Projektstöd
e-mail: info@kgsff.se

Sekreterare
Jan Treffenberg
Killingevägen 244
193 91 Sigtuna
073-663 61 80
Ansvarsområde: Skriver, arkiverar, information
e-mail:sekreterare@kgsff.se

Suppleant

Anders Rosenlund
Grimvägen 12
193 91 Sigtuna

0723-940 018

Ansvarsområde: Trafiksäkerhete-mail: info@kgsff.se